Езикова гимназия "Акад. Людмил Стоянов", Благоевград

От 15 септемри 2009 год. работя в Езикова гимназия "Акад. Людмил Стоянов", Благоевград като

старши учител по информатика и информационни технологии.

За учебната 2018/2019 учебна година преподавам информационни технологии в 11. и 12. клас -

профилирана подготовка. Паралените са са с профил чуждоезиков.

 

Друга преподавателска дейност

 

◘ За периода от 15 септември 2004 г. до 14 сепрември 2009 г. съм бил редовен преподавател на пълен  норматив в - Седмо СОУ "Кузман Шапкарев", Благоевград. Преподавал съм предмета информатика - ЗП в 9. и 10. клас, информатика - ПП в 9., 10., 11. и 12. клас, информационни технологии - ЗП в 5., 6. и 7. клас, информационни технологии - ПП в 10. 11. и 12. клас.

◘ От 2007 година съм лектор в Центъра за професионално обучение към МЦТПО, Благоевград.

◘ За учебната 2006/2007 година съм бил преподавател, като външен лектор в Трето ОУ "Д. Талев", Благоевград по предмета

информационни технологии - ЗП в 5. клас.