Начало

Човек се учи, докато

умре, и пак остава ненаучен.

 

  

По-добре да се учиш късно,

отколкото никога.

 

 

 

Плачи ако трябва да

се научиш, по-късно ще се смееш.

 

 

Да се учиш е все едно да

плуваш срещу течението: щом спреш, веднага те отнася назад.

 

Не е срамно да не знаеш,

срамно е да не учиш.

 

 

 

Който не споделя

знанията си, е като светлина в стомна.

 

 

Силния ще победи едного,

знаещият - хиляда.

 

 

 

Мнозина знаят много,

но никой не знае всичко.

 

 

 

Колкото и да е пълна

главата със знания, за нови все ще се намери място.

 

Който не знае нищо,

вярва на всичко.

 

 

 

Парите, похарчени за

образование, никога не пропадат напразно.

 

 

Невежеството се заплаща

по-скъпо, отколкото знанието.

 

 

Незнайкото и камилата

ще вземе за гърбав кон.

 

 

 

Задачата на учителя

е да отваря вратите, а не да пробутва през тях учениците.